แถลงข่าว TEMCA Forum & Exhibition 2014

วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA) ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ
งานแถลงข่าว และ ประชุมผู้ออกบูธ งาน TEMCA Forum & Exhibition 2014 Pattaya ซึ่งนายเลิศชาย พาชีรัตน์ ประธานจัดงาน ได้แถลงถึงรายละเอียด
ของการจัดงาน โดยมีนายอนันต์ กิตติวิทยากุล นายกสมาคมฯ กับ นายเดชา วิชิตพันธุ์ รองผู้ว่าการธุรกิจวิศวกรรม กฟภ. ร่วมลงนามในครั้งนี้ พร้อมกับให้
สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับการจัดงาน ในการนี้ สมาคมฯ ได้จัดประชุมผู้ออกบูธเพื่อรับทราบข้อกำหนดของการจัดงานและการตกแต่งบูธ
ณ ห้องกระดังงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพฯ