ประมวลภาพบรรยากาศงาน TEMCA Forum & Exhibition 2014 Pattaya

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2557 สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ร่วมผนึกกำลังจัดงาน TEMCA
Forum & Exhibition 2014 Pattaya ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี โดยการสนับสนุนจาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมี ดร.ประศาสน์
จันทราทิพย์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย คุณนำชัย หล่อวัฒนตระกูล ผู้ว่าการ กฟภ. คุณสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล
ผู้ว่าการ กฟน. ดร.สุเทพ ฉิมคล้าย ผู้ช่วยผู้ว่าการบำรุงรักษาระบบส่ง กฟผ. คุณอนันต์ กิตติวิทยากุล นายก สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
และ คุณเลิศชาย พาชีรัตน์ ประธานจัดงาน TEMCA Forum & Exhibition 2014 Pattaya ร่วมเป็นประธานเปิดงานอย่างอลังการ ณ ห้องคอนเวนชั่น
A โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา นับเป็นมหกรรมการรวมพลครั้งยิ่งใหญ่ของกลุ่มผู้รับเหมา ผู้ผลิต ผู้ประกอบการและนักธุรกิจสาขาอาชีพ
ที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย ที่พร้อมใจมาแสดงศักยภาพด้านไฟฟ้าและเครื่องกลพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยภายในงานมีการสัมมนาที่น่าสนใจมากมายทั้ง
จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่นำเสนอหัวข้อ “Green Technology for Sustainable Development” การสัมมนาจาก วสท. ร่วมกับ TEMCA เรื่อง
“จุดเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า สำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556” จุดเด่นของงานอีกอย่างคือ การประชุม TEMCA Forum
ในหัวข้อ “Get Together for Harmonization In AEC 2015” ที่มีตัวแทนระดับผู้นำขององค์กรต่างๆ เข้าร่วมประชุมมากมาย

นอกจากนี้ ยังมีการจัดการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ TEMCA โดยคุณนคร ศิลปอาชา
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเข้าร่วมงานและเดินชมบูธแสดงผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและเครื่องกล พร้อมกับเยี่ยมชมการแข่งขัน
โดยมีคุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ เป็นประธานจัดการแข่งขัน ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ อธิบดีกรมพัฒนาฯ ได้มอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานให้แก่บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแรกที่ได้รับจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
โดยมีคุณอนันต์ กิตติวิทยากุล นายกสมาคมฯ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งผลการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 3 มีดังนี้

ผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่
ทีมซิตี้ เพาเวอร์ บจก. คือ คุณภานุพงศ์ บุญเสริฐ และคุณจ้อน ห้องแซง
โดยได้รับเงิน 100,000 บาท + การ์ดทอง + ใบประกาศนียบัตร + ภาพในหลวง+กล่องเครื่องมือ KUMWELL

ผู้ชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่
ทีมโปรเซส เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส บจก. คือ คุณวิระพล ฮุงหวล และคุณเกษทอง ลินดา
โดยได้รับเงิน 50,000 บาท + การ์ดเงิน + ใบประกาศนียบัตร + ภาพในหลวง+กล่องเครื่องมือ KUMWELL

ผู้ชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่
ทีมซิตี้ เพาเวอร์ บจก. คือ คุณณัฐพงษ์ เข็มม่วง และคุณณัฐพงษ์ นามศรี
โดยได้รับเงิน 30,000 บาท + การ์ดทองแดง + ใบประกาศนียบัตร + ภาพในหลวง+กล่องเครื่องมือ KUMWELL

ผู้ได้รับรางวัลชมเชย มี 2 ทีม ได้แก่
1. ทีมโปรเซส เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส บจก. คือ คุณศรชัย สุดาจันทร์ และคุณสมศักดิ์ สาเกตุฃ
2. ทีม ควอลิตี้ เอ็ม แอนด์ อี บจก. คือ คุณสุทัศน์ หนูมา และ คุณบุญชู แสงจันทร์
โดยได้รับเงิน 10,000 บาท + การ์ด+ ใบประกาศนียบัตร + ภาพในหลวง

ตื่นตาตื่นใจกับงานแสดงผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและเครื่องกล ที่บริษัทชั้นนำมากมายต่างนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มาจัดแสดงอย่างยิ่งใหญ่ สมกับการรอคอยในช่วงเวลา
1 ปี ซึ่งผู้เข้าชมงานต่างให้ความสนใจเข้าชมงานอย่างคับคั่ง พร้อมการจัดประกวดบูธยอดนิยม ที่ปีนี้หลายบริษัทต่างสร้างสรรค์บูธของตนเองได้ตระการตา
สวยงาม พร้อมจัดโชว์นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์กันอย่างเต็มที่
ซึ่งการให้รางวัลได้แยกประเภทของรางวัลต่างๆ ได้ดังนี้
1. รางวัลบูธดีเด่น ขนาด 1 บูธ ได้แก่ Booth G10-บริษัท ตาดีเทคโนโลยี(998) จำกัด
2. รางวัลบูธดีเด่น ขนาด 2-3 บูธ ได้แก่ Booth F2-บริษัท รอยัลเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3. รางวัลบูธดีเด่น ขนาด 4-9 บูธ ได้แก่ Booth A4-บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
4. รางวัลบูธสร้างสรรค์ ได้แก่ Booth A3-บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
5. รางวัลบูธยอดนิยม ได้แก่ Booth C11,C12-บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

รางวัลการประกวดผู้รับเหมาดีเด่น แยกประเภทของรางวัลต่างๆ ได้ดังนี้
ประเภท Industrial มี 3 รางวัล
อันดับที่ 1 : โครงการ Tesco Lotus RDC Khonkaen โดย พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
อันดับที่ 2 : โครงการ Mitr Phol Refinery Plant and GMP Warehouse โดย ซิตี้ เพาเวอร์ บจก.
อันดับที่ 3 : โครงการ อาคารปฏิบัติการและวิจัย ปตท. วังน้อย จ.อยุธยา โดย เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง บมจ.

ประเภท Commercial มี 2 รางวัล
อันดับที่ 1 : โครงการ Central Department Store Samui โดย ซิตี้ เพาเวอร์ บจก.
อันดับที่ 2 : โครงการ เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ โดย เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น บจก.

ประเภท Residential มี 2 รางวัล
อันดับที่ 1 : โครงการ Centric Sathom Saint-Louis โดย ซิตี้ เพาเวอร์ บจก.
อันดับที่ 2 : โครงการ อาคารหอพักนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง บมจ.

ประเภท Infrastructure มี 2 รางวัล
อันดับที่ 1 : โครงการ สถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 "สถานีไฟฟ้าดอนตูม โดย เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง บมจ.
อันดับที่ 2 : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมเทพนา โดย อิตัลไทยวิศวกรรม บจก.

ปิดท้ายช่วงคํ่าคืนของงานด้วยความสุขแห่งการสังสรรค์ ที่หนึ่งปีจะมีวันนี้ที่ได้ผ่อนคลายและมาพบเจอกันของเหล่าสมาชิก TEMCA ด้วยคอนเสิร์ทจาก
อ๊อฟ ปองศักดิ์ ที่มามอบความสุขให้กับผู้ชมกันอย่างครื้นเครง พร้อมกับรางวัลติดไม้ติดมือกลับไปแบบมีความสุขกันถ้วนหน้า อย่าลืมปีหน้ามาเจอกันใหม่
กับ TEMCA Forum & Exhibition 2015 Pattaya (ขอเชิญชมภาพแห่งความยิ่งใหญ่ของงานที่คัดสรรมาให้ชมกันเลย…)