สมาคมฯ ทำบุญครบรอบ 28 ปี

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย จัดทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสมาคมฯ ปีที่ 28 โดยมีพระ พรหมวิชรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ ห้องประชุมใหญ่ สมาคมฯ ชั้น 7 อาคารแอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร์ ถนนนางลิ้นจี่ กรุงเทพฯ