เปิดจองพื้นที่แสดงงานผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและเครื่องกล ปี 2017