มูลนิธิฯ จัดประชุมประจำปี พร้อมพิธีรดน้ำวันสงกรานต์