เปิดจองพื้นที่แสดงงาน TEMCA Forum & Exhibition 2014 Pattaya

วันที่ 29 เมษายน 2557 สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ได้เปิดจองพื้นที่เพื่อแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสมาชิกสมาคมฯ
ภายใต้ชื่องานใหม่ที่เป็นสากลว่า “TEMCA Forum & Exhibition 2014 Pattaya” โดยมีบริษัทต่างๆ มากมายที่ให้ความสนใจ
ในการจองพื้นที่ โดยมีนายอนันต์ กิตติวิทยากุล นายกสมาคมฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และมีนายเลิศชาย พาชีรัตน์ ประธานจัดงานเป็นผู้ให้
รายละเอียดและเปิดให้บริษัทต่างๆ ได้จองพื้นที่ ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ