สมาคมฯ จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ประจำปี 2557

วันที่ 28 มิถุนายน 2557 สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ประจำปี 2557 โดยรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อสมทบ
ทุน มูลนิธิอุตสาหกรรมก่อสร้างไฟฟ้าและเครื่องกล และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสมาคมฯ ให้มีการพบปะสังสรรค์กัน
โดยมีคุณอนันต์ กิตติวิทยากุล นายกสมาคมฯ กล่าวรายงานการจัดงาน และ ดร.ประศาสน์ จันทราทิพย์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมฯ
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขัน ท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนานและเป็นกันเอง ณ Blu-O Rhythm & Bowl, Siam Paragon,
Bangkok รางวัลผู้ชนะการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ประจำปี 2557 มีดังนี้

ประเภททีม
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม TEO Hong
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ทีม ASEFA

รางวัลประเภทบุคคล
รางวัลชนะเลิศเกมรวมสูงสุด (ชาย) ได้แก่ ผู้แข่งขัน จากทีม บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป
รางวัลรองชนะเลิศเกมรวมสูงสุด (ชาย) ได้แก่ คุณนรัตน์ จากทีมซิตี้เพาเวอร์ 2
รางวัลชนะเลิศเกมรวมสูงสุด (หญิง) ได้แก่ คุณ Pae จากทีม ติยะมาสเตอร์ 1
รางวัลรองชนะเลิศเกมรวมสูงสุด (หญิง) ได้แก่ คุณ Aom จากทีม E.J.
รางวัลชนะเลิศเกมเดี่ยวสูงสุด (ชาย) ได้แก่ คุณ UTT จากทีม Getec
รางวัลชนะเลิศเกมเดี่ยวสูงสุด (หญิง) ได้แก่ คุณ อ้อม จากทีม สิริกุล 1