โครงการหลักสูตรครูฝึกช่างไฟฟ้า รุ่นที่ 3

วันที่ 14 พ.ย. 57 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ได้จัดอบรมครูฝึกช่าง
ตามโครงการหลักสูตรครูฝึกช่างไฟฟ้า รุ่นที่ 3 ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง)
โดยการอบรมจะมีเฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์ ตั้งแต่วันที่ 14 - 28 พ.ย. 57