การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่ 5

TEMCA Champions Cup 2015
วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ได้จัดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่ 5
หรือ TEMCA Champions Cup 2015 ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันของกลุ่มสมาชิก
สมาคมฯ ให้มีความแนบแน่นยิ่งขึ้น โดยมีคุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ เป็นประธานจัดการแข่งขัน และเป็นผู้กล่าวรายงาน
การจัดแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้ และมี คุณอนันต์ กิตติวิทยากุล นายกสมาคมฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฯ
ซึ่งมีบริษัทสมาชิกส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 32 ทีม พร้อมด้วยการแข่งขันแชร์บอล การแข่งขันชักเย่อ การประกวดกอง
เชียร์ และการประกวด Miss Football Champions Cup 2015 ที่สร้างสีสันให้กับการแข่งขันในครั้งนี้อีกด้วย ณ สนาม
Super Kick ถนนลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ผลการแข่งขันประเภทกีฬาต่างๆ มีดังนี้

การแข่งขันฟุตบอล
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม TEERACHAI CITY
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ทีม L & E FC
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม B.S.V. FC
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Q-Power FC
การแข่งขันกองเชียร์ ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม ASEFA
การแข่งขันแชร์บอล ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Q-POWER
การแข่งขันชักเย่อ ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม L & E
การประกวด Miss Football Champions Cup 2015
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คุณอัญญารัตน์ พรหมเสน จากบริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ คุณภัทรมน จันทร์คงช่วย จากบริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ คุณศิรินาฎ ศรีเพ็ง จากบริษัท โปรเซส เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด

นักเตะดาวซัลโว ได้แก่ คุณจรัส  แสงจันทร์ จากทีม TEERACHAI CITY