ประชุมมูลนิธิฯ และจัดพิธีรดน้ำขอพร

วันที่ 29 เมษายน 2558 มูลนิธิอุตสาหกรรมก่อสร้างไฟฟ้าและเครื่องกล ได้จัดการประชุมสามัญประจำปี 2558
โดยมี ดร.ประศาสน์ จันทราทิพย์ ประธานมูลนิธิฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมกันนี้ สมาคมฯ ได้จัดพิธีรดน้ำ
ขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ