สมาคมฯ จัดประชุมกรรมการบริหาร

วันที่ 29 เมษายน 2558 สมาคมฯ จัดการประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 12/2557-2558 และการประชุมทบทวนและติดตาม
ยุทธศาสตร์สมาคมฯ ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ