จองบูธแสดงผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและเครื่องกลในงาน TEMCA Forum & Exhibition 2015 Pattaya

วันที่ 29 เมษายน 2558 สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ได้เปิดให้สมาชิกร่วมจองบูธแสดงผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและเครื่องกล
ในงาน TEMCA Forum & Exhibition 2015 Pattaya ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 21-22 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้
จอมเทียน พัทยา โดยมีคุณอนันต์ กิตติวิทยากุล นายกสมาคมฯ เป็นประธานเปิดงาน และคุณเลิศชาย พาชีรัตน์ ประธานจัดงาน
ได้เปิดให้บริษัทสมาชิกเข้าร่วมการจองบูธ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักและเพียงไม่ถึงชั่วโมงบูธต่างๆ ก็ถูกจับจองกันไป
เป็นที่เรียบร้อยกว่า 95% ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ