การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ประจำปี 2558

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 มูลนิธิอุตสาหกรรมก่อสร้างไฟฟ้าและเครื่องกล จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ประจำปี 2558 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้แก่มวลหมู่สมาชิกสมาคมฯ และนำรายได้เพื่อดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาสังคมและประโยช์ต่อสมาชิก
สมาสมาคมฯ ต่อไป โดยมีคุณอนันต์ กิตติวิทยากุล นายกสมาคมฯ ประธานจัดการแข่งขัน กล่าวรายงานการจัดแข่งขันโบว์ลิ่งปี
2558 และคุณเชิดศักดิ์ วิทูราภรณ์ กรรมการมูลนิธิฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขัน โดยมีคณะกรรมการสมาคมฯ สมาชิก
เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้อย่างคับคั่ง พร้อมรับรางวัลใหญ่ๆ จากการจับสลากให้แก่ผู้โชคดีมากมาย (ดูจากภาพว่าใครได้รับกันบ้าง)
และรางวัลอันทรงคุณค่าของการแข่งขัน ในบรรยากาศที่สนุกสุดมันจากผู้เข้าแข่งขันทุกทีม ณ Blu-o Rhythm & Bowl Siam
Paragon กรุงเทพฯ พร้อมกันนี้ มูลนิธิฯ ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนการแข่งในครั้งนี้ ดังนี้
1.บริษัท ซิตี้ เพาเวอร์ จำกัด
2.บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
3.บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
4.บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
5.บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
6.บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด
7.บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
8.บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
9.บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี จำกัด
10.บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)
11.บริษัท ภัทรเมธากิจ จำกัด
12.บริษัท ไฟร์เทรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
13.บริษัท ยู-เอส เอ็ม ดี จำกัด
14.บริษัท จีเทค จำกัด
15.บริษัท บิวคอน จำกัด
16.บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
17.บริษัท ดีอีพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
18.บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)