ประมูล 2 โครงการขนาดใหญ่ที่สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

ขอเชิญหน่วยงานและบริษัทของไทย เข้าร่วมการประมูล 2 โครงการใหญ่ ได้แก่ โครงการก่อสร้างระบบส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้าและการจัดหาวัสดุสำหรับโครงการก่อสร้างระบบส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า ที่สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
หมดเขตยื่นเอกสารการประมูลภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เวลา 11.00 น.

ดาวน์โหลด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์แนบ