ลงนามความร่วมมือการจัดงาน TEMCA Forum & Exhibition 2015 Pattaya


วันที่ 22 ก.ค. 58 สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA) ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ
และการแถลงข่าวงาน TEMCA Forum & Exhibition 2015 Pattaya โดยมีคุณอนันต์ กิตติวิทยากุล นายก TEMCA ร่วมลงนามกับ
คุณสุรศักดิ์ ไตรทาน รองผู้ว่าการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กฟภ. ซึ่งคุณเลิศชาย พาชีรัตน์ ประธานจัดงาน และผู้บริหาร กฟภ. ร่วมเป็นสักขีพยาน
พร้อมกันนี้ สมาคมฯ ยังได้รับเกียรติจาก คุณสุภพ ปิงตา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมแถลงการจัดสัมมนา เรื่อง “ช่างไฟฟ้าอาชีพควบ
คุม ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2)” ต่อด้วย คุณกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ให้เกียรติร่วมแถลงการจัดสัมมนาเรื่อง “สายไฟฟ้าและการใช้คู่มือการกำหนดขนาดสายไฟฟ้าตามมาตรฐานใหม่” และปิดท้ายด้วยการจัดการประชุมชี้แจงผู้ออกบูธ ณ ห้องปาริชาติ
โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ