ภาพมอบรางวัลการประกวดบูธ “ TEMCA FORUM & EXHIBITION 2015 PATTAYA”

 
รางวัลบูธยอดนิยม ได้แก่
บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด
 
รางวัลบูธดีเด่น (ตั้งแต่ขนาด 4 บูธขึ้นไป) ได้แก่
บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด
 

 

รางวัลบูธสร้างสรรค์ ได้แก่
บริษัท ลูซี่ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด
 
รางวัลบูธดีเด่น (ขนาด 2-3 บูธ) ได้แก่
บริษัท เอวีร่า จำกัด
 

 

รางวัลบูธดีเด่น (ขนาด 1 บูธ) ได้แก่
บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด