ประมวลภาพการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงาน ประจำปี 2558

การแข่งขันทักษะฝีมือแรงงาน ปี 2558 โดยความร่วมมือกันระหว่าง สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย กับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กระทรวงแรงงาน โดยคุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ เป็นประธานจัดการแข่งขัน มีสมาชิกจำนวน 21 บริษัทส่งช่างเข้าร่วมโครงการจำนวน 94 คน สอบผ่านภาคทฤษฎี และมีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติที่พัทยาจำนวน 77 คน มีช่างที่สอบผ่านภาคปฏิบัติ จำนวน 49 คน
ซึ่งในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงงาน
ได้ให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ นายวิชาต ถูกหมาย บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด
อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 25,000 บาท ได้แก่ นายธนะ กุลศรี บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
อันดับ 3 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ นายธีรพงศ์ ทองลิ่ม บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด
อันดับ 4 ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท ได้แก่ นายสพล แหยมแก้ว บริษัท แมน แมน แอร์ จำกัด
อันดับ 5 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ นายปริญญา เที่ยวกลาง บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด


ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการแข่งขัน และบริษัทที่สนับสนุนอุปกรณ์มา ณ ที่นี้