ภาพสัมมนา “พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557”

สมาคมฯ ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดสัมมนาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและช่างฝีมือแรงงานโดยตรง
เรื่อง “พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557” ที่กำลังเป็นเรื่องสุดฮ๊อตขณะนี้