ประมวลภาพ TEMCA FORUM 2015

ภาพประวัติศาสตร์แห่งการรวมผู้นำองค์กรด้านวิศวกรรมที่งานนี้งานเดียว กับ TEMCA Forum 2015
ในหัวข้อ “แนวความร่วมมืออย่างยั่งยืนระหว่างองค์กรด้านวิศวกรรมในประเทศไทย” เป็นใครกันบ้างดูได้จากภาพ...