FAPECA-AFEEC Conference 2015

ภาพการประชุม FAPECA-AFEEC Conference 2015 ที่สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
โดยมีคุณธีรภพ พงษ์พิทยาภา เป็นประธานจัดการประชุมในครั้งนี้ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา