แสดงความยินดีกับปลัดแรงงานคนใหม่

คุณอนันต์ กิตติวิทยากุล นายก TEMCA พร้อมคณะกรรมการ และที่ปรึกษาสมาคมฯ เข้าพบ ม.ล.ปุณฑริก สมิติ
เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเป็นปลัดกระทรวงแรงงานคนใหม่