สมาคมฯ ทำบุญเลี้ยงพระ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย จัดทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2558 โดยมี ดร.ประศาสน์ จันทราทิพย์
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมฯ เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน ที่ปรึกษาสมาคมฯ และอดีตนายก เข้าร่วม
พิธีในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสมาคมฯ ชั้น 7 อาคารแอล.พี.เอ็นทาวเวอร์ กรุงเทพฯ