มูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาประจำปี 2558

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 มูลนิธิอุตสาหกรรมก่อสร้างไฟฟ้าและเครื่องกล ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2558 ให้แก่บุตร ธิดา ของพนักงาน และช่างของสมาชิกสมาคมฯ โดยมี ดร.ประศาสน์ จันทราทิพย์ ประธานมูลนิธิฯ เป็นประธานในการมอบทุน ในการนี้คุณอนันต์ กิตติวิทยากุล นายก สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ได้มอบเงินจำนวน 400,000 บาท แก่มูลนิธิเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิต่อไป ณ สมาคมฯ ณ ห้องประชุมสมาคมฯ ชั้น 7 อาคาร แอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ