ประชุม TEMCA Forum 2015

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย จัดการประชุม TEMCA FORUM เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของ TEMCA FORUM โดยมีคุณเลิศชาย พาชีรัตน์ อุปนายก สมาคมฯ เป็นประธานการประชุม โดยความร่วมมือจากตัวแทนผู้นำองค์กรต่างๆ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสมาคมฯ ชั้น 7 อาคารแอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ