ขอเชิญร่วมงาน ELECRAMA-2016

ระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2559
ณ Bangalore International Exhibition Centre, Bengaluru, India
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองทางเว็บไซด์ www.ieema-rbsm.in เพื่อรับสิทธิ์พิเศษต่างๆ ตามเอกสารแนบ อาทิ
ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด และที่พัก 3 วัน 2 คืน (ด่วนรับจำนวนจำกัด)

ดาวน์โหลดBrochure PR ELECRAMA 2016