ขอเชิญร่วมจองบูธแสดงผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและเครื่องกล ในงาน TEMCA Forum & Exhibition 2016 PattayaDownload เอกสารแนบ

1. จดหมายเชิญ - PDF File (download)
2. ใบตอบรับการจองบูธ A - Doc File (download)
3. ใบตอบรับการจองบูธ - Doc File (download)