การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ประจำปี 2559

TEMCA และ มูลนิธิอุตสาหกรรมก่อสร้างไฟฟ้าและเครื่องกล
ขอเชิญสมาชิกสมัครเข้าร่วม การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลประจำปี 2559”
ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 ณ Blu-O Rhythm & Bowl
Download Brochure ดูรายละเอียด- PDF File