จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจ

กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอเชิญร่วมกัน จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และขอรับเครื่องหมาย
DBD Registered ได้ ซึ่งจะได้รับประโยชน์และความเชื่อถือต่างๆ มากมายใน การจดทะเบียนครั้งนี้ ซึ่งท่านสามารถดู
รายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์ที่แนบมานี้

ดาวน์โหลด โบรชัวร์ที่นี่