นายก TEMCA เข้าพบปลัดกระทรวงแรงงาน และอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

คณะกรรมการสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ( TEMCA) นำโดยคุณสุจิ คอประเสริฐศักดิ์ นายกสมาคมฯ เข้าพบ มล.ปุณฑริก สมิติ
ปลัดกระทรวงแรงงาน และ คุณกรีฑา สพโชค อธิบดี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อแนะนำคณะกรรมการชุดใหม่ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แนวทางความร่วมมือของสองหน่วยงาน ณ อาคารกระทรวงแรงงาน...ภาพข่าววันที่ 4 พ.ค. 59