นายก TEMCA เข้าพบ ผู้ว่า กฟภ.

คณะกรรมการ TEMCA นำโดย คุณสุจิ คอประเสริฐศักดิ์ นายก สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย เข้าพบท่านผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เพื่อแนะนำคณะกรรมการชุดใหม่ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือของสองหน่วยงาน ณ สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บางเขน กรุงเทพฯ