รดนํ้าขอพรเนื่องในวันสงกรานต์

วันที่ 24 เมษายน 2557 สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ได้จัดพิธีรดนํ้าขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์
โดยมี คุณอนันต์ กิตติวิทยากุล นายกสมาคมฯ นำคณะกรรมการบริหาร อดีตนายก และคณะที่ปรึกษา เข้าร่วมรดนํ้าขอพร
ดร.ประศาสน์ จันทราทิพย์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมฯ เพื่อเป็นสิริมงคล ท่ามกลางบรรยากาศที่แสนสดชื่นและอบอุ่น
ณ ห้องสัมมนา สมาคมฯ ชั้น 7 อาคารแอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ