03-head-มีนาคม-01.jpg
headnews.jpg
pic-2-03-60.jpg

วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
เมื่อวันที่ 2 มี.ค. ที่ผ่านมา คุณสุจิ คอประเสริฐศักดิ์ นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการฯ
ร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
"พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ประจำปี 2560

read.png

logo_qtc.jpg
logo_asefa.jpg
logo_bosch.jpg
logo_thai maxwell.jpg
logo_kumwell.jpg
sattall.jpg
siprapa.jpg
logo_siam.jpg
logo_teeya.jpg
powerade.jpg
trane.jpg
pic-23-03-60.jpg

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
สมาคมฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 โดยมีคุณสุจิ คอประเสริฐศักดิ์
นายกสมาคมฯ เป็นประธานในการประชุม ในครั้งนี้สมาคมฯ ได้จัดการบรรยายพิเศษ
เรื่อง "นโยบายประธานาธิบดีทรัมป์จะพาสหรัฐฯ กับโลกไปทางไหน"
ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอลิน กรุงเทพฯ

read.png

pic-vietnam.jpg

TEMCA จัดทัศนศึกษาและสัมมนา ณ ประเทศเวียดนาม
คุณสุจิ คอประเสริฐศักดิ์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกได้เดิน
ทางไปทัศนศึกษาและสัมมนาโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนอุตสาหกรรมก่อสร้าง
งานระบบ ระหว่างวันที่ 23-26 ก.พ. โดยมีสมาชิกและกรรมการเข้าร่วม 41 ท่าน

read.png

pic-pittaya15-03-60.jpg

ร่วมแสดงความยินดีกับคุณพิชญะ จันทรานุวัฒน์
เมื่อวันที่ 15 มี.ค. ที่ผ่านมา สมาคมฯ นำโดยคุณสุจิ คอประเสริฐศักดิ์
และคุณธานินทร์ ตันประวัติ ได้เข้าพบคุณพิชญะ จันทรานุวัฒน์ นายกสมาคมวิศวกร
ที่ปรึกษาและเครื่องกลไทย เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่พร้อมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแนวทางความร่วมมือของสองสมาคม

pic-25-02-60.jpg

อบรมหลักสูตรช่างไฟฟ้าเบื้องต้น
สมาคมฯ จัดโครงการฝึกอบรม "หลักสูตรช่างไฟฟ้าเบื้องต้น" ณ ห้องอบรมสมาคมฯ
โดยได้รับเกียรติจากคุณมานะ จันทรานภาภรณ์ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

read.png

pic-golf7-03-60.jpg

ภาพการแข่งขันกอล์ฟสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันอังคารที่ 7 มี.ค. ที่ผ่านมา ณ สนามเดอะรอยัลเจมส์ กอล์ฟ ซิตี้ รังสิต
คลองหก มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 148 คน

read.png

temca-line-web2-02.gif
text4.gif
text-pr.jpg
pic-logo.jpg
!!ฟรีสัมมนา!! เรื่อง "แนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ" 
ในวันที่ 22 เม.ย. 60 ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชา ออคิด (รับจำนวนจำกัดเพียง
50 ท่าน)สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.coe.or.th
Read more >>>
pic-eit.jpg
การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง "การควบคุมและการบริหารงานก่อสร้าง" รุ่นที่ 50 
ในวันที่ 20-23 เม.ย. 60 เวลา 9.00-16.00น. ณ ห้องประชุมอาคาร วสท. จัดโดย
คณะกรรมการโครงการ วสท. สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ คุณวีนา
โทร.02-184-4600-9 ต่อ 527
Read more >>>
pic-eit17.jpg
การอบรมเรื่อง "มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ประจำปี 2560" ในวันที่ 22-23 มี.ค. 60
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. จัดโดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท.
ร่วมกับสภาวิศวกร
Read more >>>

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

216/ 6 ชั้น 7 อาคารแอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร์ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-285-4287, แฟกซ์ 02-285-4288

temcathai@yahoo.com
www.temcathai.com
temca-button 800x86 px-01.jpg