new-head2-temca-may59.gif
headnews.jpg
pic-19-05-59.jpg

สมาคมฯ จัดประชุมและบรรยายพิเศษ
เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 59 สมาคมฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ โดยในครั้งนี้ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ภาพรวมเศรษฐกิจ การลงทุน และโอกาสทางธุรกิจติดตั้งระบบวิศวกรรม” โดย ดร. รุจิพันธ์ อัสสะรัตน์ ผู้บริหารงานวิจัย และ คุณวัชราภรณ์ กันทะพะเยา เจ้าหน้าที่วิจัยอาวุโส ศูนย์วิจัยกสิกรไทยให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในครั้งนี้

logo_qtc.jpg
logo_asefa.jpg
logo_bosch.jpg
logo_thai maxwell.jpg
logo_kumwell.jpg
logo_sattell1.jpg
logo_pattronics.jpg
logo_siam.jpg
logo_teeya.jpg
logo_schneider.jpg
pic-temca mag4-22.jpg

TEMCA MAGAZINE
นิตยสาร TEMCA Magazine ฉบับที่ 4 ปีที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2559

pic-4-05-59.jpg

เข้าพบปลัดกระทรวงแรงงาน และอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
คณะกรรมการสมาคมฯ เข้าพบ มล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงานเพื่อแนะนำคณะกรรมการชุดใหม่ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางความร่วมมือของสองหน่วยงาน ณ อาคารกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 59

read.png

pic-temca pea.jpg

นายก TEMCA เข้าพบผู้ว่า กฟภ.
คุณสุจิ คอประเสริฐศักดิ์ นายกสมาคมฯ นำคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าพบท่านผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บางเขน กรุงเทพฯ

read.png

pic-dbd.jpg

จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจ
กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอเชิญร่วมกันจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และขอรับเครื่องหมาย DBD Registered ได้ ซึ่งท่านจะได้รับประโยชน์และความเชื่อถือต่างๆ มากมาย


read.png

golf temca pic.jpg
temca-line-web2-02.gif
bowlingcopy22.gif
text4.gif
text-pr.jpg
pic-logo.jpg
สัมมนาสภาวิศวกร ประจำปี 2559 ขอเชิญสมาชิกสภาวิศวกรเข้าร่วมการสัมมนาสภาวิศวกร ประจำปี 2559 ในวันพุธที่ 22 มิ.ย.59 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กทม. เวลา 9.00-16.00 น.  Read more >>>
pic-ncce21.jpg
ประชุมเชิงวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 หัวข้อ "วิศวกรรมโยธาสู่พรมแดนใหม่ และความท้าทายในอนาคต" ในวันที่ 28-30 มิ.ย. 59 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จ.สงขลา Read more >>>

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

216/ 6 ชั้น 7 อาคารแอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร์ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-285-4287, แฟกซ์ 02-285-4288
temcathai@yahoo.com
www.temcathai.com
new button-59.jpg