ขอเชิญร่วมงาน TEMCA FORUM & EXHIBITION 2015 PATTAYA
เชิญชมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่มีกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการโดยตรง มาร่วมงานมากที่สุด ในวันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
ซิตี้ จอมเทียน พัทยา

 

ข่าวสารแสดงความยินดี
คุณอนันต์ กิตติวิทยากุล นายก TEMCA พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ
แสดงความยินดีดีกับศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายก วสท.
ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข่าวสารแสดงความยินดี
คุณอนันต์ กิตติวิทยากุล นายก TEMCA มอบดอกไม้แสดงความยินดี
กับคุณสังวรณ์ ลิปตพัลลภ ในโอกาสดำรงตำแหน่ง นายกสมาคม
อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คนใหม่

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดการประชุมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาอาชีพช่างเทคนิคติดตั้งระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายในอาคารโดยมีคุณอำนวย กาญจโนภาศ ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ร่วมแสดงความยินดีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
คุณอนันต์ กิตติวิทยากุล นายก TEMCA พร้อมคณะกรรมการและที่ปรักษา เข้าพบคุณเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคนใหม่ เพื่อแสดงความยินดีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงแนวทางความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานโดยเฉพาะงาน TEMCA FORUM 2015 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 21-22 ส.ค.58 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง PEA & TEMCA กันมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาทั้งสิ้น 13ปี

ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น 2558(ครั้งที่ 10) และงานแสดงสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2558(ครั้งที่ 6)
ในวันที่13-16 ส.ค.58 เวลา 10.00-18.00 น. ณ อาคาร 101-104
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา Read more >>>
สภาวิศวกร ขอเชิญร่วมงานสัมมนาใหญ่ประจำปี 2558 COE Annual Seminar
ระหว่างวันที่ 14-15 ส.ค. 58 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ (เข้าร่วมสัมมนากับสภาวิศวกร รับคะแนน CPD) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.coe.or.th
Read more >>>
!!ฟรีสัมมนา!! ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "การรับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมายว่าด้วยการจดทะเบียน
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม"

ในวันที่ 8 ส.ค. 58 ณ ห้องคอนเวนชั่น ซี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ (รับจำนวนจำกัดเพียง 100 ท่าน)
Read more >>>
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6
Read more >>>
   

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

216/ 6 ชั้น 7 อาคารแอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร์ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-285-4287, แฟกซ์ 02-285-4288

temcathai@yahoo.com
www.temcathai.com