LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > การสัมมนา “เรื่องทิศทางมาตรฐานการออกแบบและติดตั้ง Solar Rooftop สำหรับประเทศไทย” Read more +

การสัมมนา “เรื่องทิศทางมาตรฐานการออกแบบและติดตั้ง Solar Rooftop สำหรับประเทศไทย”

การสัมมนา “เรื่องทิศทางมาตรฐานการออกแบบและติดตั้ง Solar Rooftop สำหรับประเทศไทย” โดยมี คุณวุฒิกร กิตติวัฒน์ศิริกุลกรรมการ ฝ่ายวิชาการ TECMA ร่วมเป็นวิทยากร ดำเนินรายการโดย คุณสุจิ คอประเสริฐศักดิ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ TEMCA