LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > การแข่งขันกอล์ฟสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ครั้งที่ 3/2563 Read more +

การแข่งขันกอล์ฟสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ครั้งที่ 3/2563

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกอล์ฟสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ครั้งที่ 3/2563 ณ สนามปัญญา อินทรา กอล์ฟ คลับ วันที่ 5 ตุลาคม 2563