LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > การแข่งขันกอล์ฟสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ครั้งที่ 2/2563 ณ สนามอัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ Read more +

การแข่งขันกอล์ฟสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ครั้งที่ 2/2563 ณ สนามอัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ

ผลการแข่งขันและภาพบรรยากาศการแข่งขันกอล์ฟสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ครั้งที่ 2/2563 ณ สนามอัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ