LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > ขอความสนับสนุน “โครงการ TEMCA Skills Competition 2019” Read more +

ขอความสนับสนุน “โครงการ TEMCA Skills Competition 2019”

สมาคมฯ ร่วมกับกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัด “โครงการ TEMCA Skills Competition 2019: TSC 2019” แข่งขันช่างระดับมืออาชีพ ปี 2562 โดยจะจัดขึ้นในงาน “TEMCA FORUM & EXHIBITION 2019 PATTAYA” ในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับช่างไทย และเป็นการพัฒนาศักยภาพการทำงานของช่างให้สูงขึ้น โดยในปีนี้สมาคมฯ ได้ขอพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศด้วย

 

 

 

ดาวโหลดเอกสาร : จม.ขอความสนับสนุนการจัดแข่งขัน 2019