LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > ขอเชิญจองพื้นที่แสดงผลิตภัณฑ์งาน “TEMCA FORUM & EXHIBITION 2019 PATTAYA” Read more +

ขอเชิญจองพื้นที่แสดงผลิตภัณฑ์งาน “TEMCA FORUM & EXHIBITION 2019 PATTAYA”

ด้วยสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย กำหนดจัดงาน “TEMCA FORUM & EXHIBITION 2019 PATTAYA” ในระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา เป็นงานที่จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 35
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีทางด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องกลให้กับผู้ประกอบการภาคตะวันออก วิศวกรที่ปรึกษา วิศวกรควบคุมงาน ผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน คณาจารย์ สมาชิกสมาคมฯ ซึ่งจากปีที่ผ่านมา มีจำนวนผู้สนใจพื้นที่ขนาดใหญ่ บูธ A (ขนาด 9 X 9 ม.) มากกว่า จำนวนพื้นที่แสดงผลิตภัณฑ์ที่จัดไว้

 

ดังนั้น สมาคมฯ จึงได้จัดให้มีการจองพื้นที่ขนาดบูธ A (9 X 9 ม.) ราคา 445,500.00 บาท ก่อนบูธขนาดอื่น ๆ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (แผนผังบูธจะแจกให้ในวันจองบูธวันที่ 14 มี.ค.62) และสำหรับท่านที่ต้องการจองบูธขนาดอื่นๆ จะเปิดจองในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (แผนผังบูธ และกำหนดการสมาคมฯ จะส่งให้กับผู้แจ้งความจำนงในวันที่ 22 มีนาคม 2562)

 

ท่านที่สนใจจองพื้นที่บูธ A ขอความกรุณาแจ้งความจำนงส่งกลับมายังสมาคมฯ ทางโทรสาร 02-285-4288 หรือ E-mail: temcaseminar@gmail.com ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2562 และสำหรับบูธอื่นๆ (แบบฟอร์มชุด II) รบกวนส่งกลับภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร : จม.ขอเชิญร่วมจองพื้นที่แสดงผลิตภัณฑ์L (1)