LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > คอร์สสัมมนาโปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้จัดการโครงการสู่ความเป็นมืออาชีพ (ระดับต้น) 2563 รุ่นที่ 3 Read more +

คอร์สสัมมนาโปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้จัดการโครงการสู่ความเป็นมืออาชีพ (ระดับต้น) 2563 รุ่นที่ 3

Professional Project Manager Development Program (Beginner) 2020 Batch 3
สอนกลยุทธ์ วิธีการพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้จัดการโครงการมืออาชีพด้วยผู้สอนที่เป็นนักบริหาร นักธุรกิจระดับประเทศถึง 7 ท่าน!
เปิดเรียนสดพร้อมกันวันที่ 7-29 พ.ย.นี้ เรียนทุก ส.,อา. สัปดาห์ละ 2 ครั้ง(ครั้งละ 6 ชม.) 4 สัปดาห์ต่อเนื่อง พร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองการทำงานทุกวันที่เรียน
ราคาพิเศษเฉพาะสมาชิกสมาคมฯ 25,000 บาท/ท่าน
ราคาสำหรับบุคคลทั่วไป 35,000 บาท/ท่าน
รับจำนวนจำกัด 30 คนเท่านั้น
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ก.ย. 63
พิเศษ Early Bird Online Booking
พิเศษ Early Bird Online Booking
            SCAN NOW!!