LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > คุณธีรภพ พงษ์พิทยาภา เลขาธิการ TEMCA เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้ารับโล่ห์เกียรติคุณ ที่สนับสนุนงาน infoComm Southeast Asia 2019 Read more +

คุณธีรภพ พงษ์พิทยาภา เลขาธิการ TEMCA เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้ารับโล่ห์เกียรติคุณ ที่สนับสนุนงาน infoComm Southeast Asia 2019

คุณธีรภพ พงษ์พิทยาภา เลขาธิการ TEMCA เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้ารับโล่ห์เกียรติคุณ ที่สนับสนุนงาน infoComm Southeast Asia 2019 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง NILE 1 ไบเทค บางนา