LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > คุณสมชาย​ เจษฎานภาวงศ์​ นายก​สมาคมฯ นำคณะกรรมการ​ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกสภาวิศวกร วันที่ 13 พ.ค. 62 ณ รร. SC Park Read more +

คุณสมชาย​ เจษฎานภาวงศ์​ นายก​สมาคมฯ นำคณะกรรมการ​ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกสภาวิศวกร วันที่ 13 พ.ค. 62 ณ รร. SC Park

คุณสมชาย​ เจษฎานภาวงศ์​ นายก​สมาคมฯ นำคณะกรรมการ​ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกสภาวิศวกร วันที่ 13 พ.ค. 62 ณ รร. SC Park