LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > คุณสมชาย​ เจษฎานภาวงศ์​ นายก​ TEMCA และคุณวุฒิกร​ กิตติวัฒน์ศิริกุล​ กรรมการ​ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับอธิดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานคนใหม่​ คุณสุชาติ​ พรชัยวิเศษกุล​ ณ​ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน Read more +

คุณสมชาย​ เจษฎานภาวงศ์​ นายก​ TEMCA และคุณวุฒิกร​ กิตติวัฒน์ศิริกุล​ กรรมการ​ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับอธิดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานคนใหม่​ คุณสุชาติ​ พรชัยวิเศษกุล​ ณ​ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน