LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > คุณสมชาย​ เจษฎานภาวงศ์​ นายก TEMCA นำคณะกรรมการและกองบรรณาธิการ​ TEMCA Magazine เข้าพบท่านผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง​ คุณกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ Read more +

คุณสมชาย​ เจษฎานภาวงศ์​ นายก TEMCA นำคณะกรรมการและกองบรรณาธิการ​ TEMCA Magazine เข้าพบท่านผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง​ คุณกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์

คุณสมชาย​ เจษฎานภาวงศ์​ นายก TEMCA นำคณะกรรมการและกองบรรณาธิการ​ TEMCA Magazine เข้าพบท่านผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง​ คุณกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และขอสัมภาษณ์ลง TEMCA Magazine ฉบับที่ 2 ปีที่ 26 เดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2562
ณ การไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่ อาคารวัฒนวิภาส เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
#TEMCA2019