LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > ช่างธรรม สุขสันต์วันปีใหม่พุทธศักราช 2564 Read more +

ช่างธรรม สุขสันต์วันปีใหม่พุทธศักราช 2564

สุขสันต์วันปีใหม่พุทธศักราช2564
เวลาผ่านไป1ปีการกระทำใดๆก็ตามที่เราทำเอาไว้มันก็เหมือนภาพสะท้อนเวลาเรามองลงไปบนผิวน้ำ “ถ้าเราอยากให้เกิดผลที่ดี เราก็ต้องสร้างเหตุที่ดี” คติธรรมในวันปีใหม่โดยพระอาจารย์นิวัฒน์ จักกวโร วัดปฐมวิเวก จ.สระบุรี