LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > ช่างธรรม EP.56 วิธีคลายโศก Read more +

ช่างธรรม EP.56 วิธีคลายโศก

ความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาเกิดจากการยึดถือของตัวเรา ระดับของความทุกข์ขึ้นอยู่กับความรู้สึกที่มีความผูกพันว่าเป็นเราหรือเป็นของเรา ผู้ที่หมั่นฝึกจิตและรู้จักความเป็นจริงของวัฏสงสารจะไม่รู้สึกเศร้าโศก เพราะเข้าใจในหลักของอนัตตาคือความไม่มีตัวตน ว่าความพลัดพรากหรือความตายที่เกิดขึ้นมานั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นธรรมดา เพราะการที่เราเกิดขึ้นมาในโลกนี้ก็แค่ชั่วคราว

#TEMCA
#TEMCAChannel
#TEMCACCSV
#KMITLAlumni
#ช่างธรรม
#วัดปฐมวิเวก
#วิธีคลายโศก
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
#สมาคมศิษย์เก่าสจล.