LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > ช่างธรรม EP.65 ปฏิบัติธรรมไปทำไม Read more +

ช่างธรรม EP.65 ปฏิบัติธรรมไปทำไม

ชีวิตของเราจะดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับจิตใจเป็นสำคัญ คนเรามักจะชอบความสุขแต่จะรังเกียจความทุกข์ แต่ความสุขเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน การฝึกจิตให้อยู่กับสิ่งๆเดียวให้นานๆเพื่อให้จิตมีที่เกาะเช่นการฟังธรรมและการปฏิบัติธรรม การฝึกกรรมฐานก็เพื่อให้จิตมีพลัง ฝึกจิตให้มีความสุข ให้จิตหยุดนิ่งเพื่อให้มีพลังต้านทานกับความทุกข์ โดยทุกอย่างต้องใช้สติเป็นพื้นฐาน

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#KMITLAlumni

#ช่างธรรม

#วัดปฐมวิเวก

#ปฏิบัติธรรมไปทำไม

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย