LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > ช่างธรรม EP74 : คำสอนจากหลวงปู่ชา สุภัทโท l โลกไม่ได้วุ่นวายหรอก ใจเราต่างหากที่วุ่นวาย Read more +

ช่างธรรม EP74 : คำสอนจากหลวงปู่ชา สุภัทโท l โลกไม่ได้วุ่นวายหรอก ใจเราต่างหากที่วุ่นวาย

ทุกสรรพสิ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ตามกฎของธรรมชาติ มนุษย์ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติย่อมพบเจอการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน การไม่ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพราะใจมีความเห็นผิด คิดผิด อยากให้สิ่งๆนั้นเป็นไปตามที่ต้องการ ย่อมทำให้เกิดความวุ่นวายใจ การน้อมนำคำสอนของหลวงปู่ชาไปเพื่อปรับทัศนคติ จะทำให้ใจไม่เกิดความวุ่นวายไปตามสิ่งต่างๆบนโลกนี้

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#KMITLAlumni

#ช่างธรรม

#วัดปฐมวิเวก

#หลวงปู่ชาสุภัทโท

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย