LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > ช่างร้ายเหลือ EP 69 สวัสดีปีใหม่แบบ “นายช่างร้ายเหลือ” Read more +

ช่างร้ายเหลือ EP 69 สวัสดีปีใหม่แบบ “นายช่างร้ายเหลือ”

ทุกท่านคงมีความสุข และคงจะได้รับคำอวยพรมากมายในปีใหม่นี้ นายช่างร้ายเหลือก็มีคำอวยพรให้นายช่างและทุกท่านที่ติดตามนายช่างร้ายเหลือมาโดยตลอด คำอวยพรนายช่างร้ายเหลือจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับคำอวยพรกับนายช่างร้ายเหลือได้เลยครับ

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#ช่างร้ายเหลือ

#สวัสดีปีใหม่2564

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย