LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > นายวัชรพงษ์ มุขเชิด ผู้อำนวยการสำนักรับรองความรู้ความสามารถ เป็นหัวหน้าคณะเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ 24 ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4(2) TEMCA Read more +

นายวัชรพงษ์ มุขเชิด ผู้อำนวยการสำนักรับรองความรู้ความสามารถ เป็นหัวหน้าคณะเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ 24 ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4(2) TEMCA

นายวัชรพงษ์ มุขเชิด ผู้อำนวยการสำนักรับรองความรู้ความสามารถ เป็นหัวหน้าคณะเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ 24 ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4(2) สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย โดยมีคุณวุฒิกร กิตติวัฒน์ศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยให้การต้อนรับ